Taodesign

Firma Taodesign vznikla vyústěním mé dlouholeté cesty a to jak osobní, tak i profesní. Na jejím začátku byla moje práce interiérového architekta a pohled na ní periskopem starého čínského umění práce s energiemi zvané feng-shui, které je součástí tradiční čínské medicíny a taoismu jako takového. Velkou roli zde sehrál v návaznosti i osobní život a jeho postupná proměna, při které Tao zanechalo nesmazatelnou stopu. A co Tao je? Tao je základní kámen filozofického směru taoismu. Taoismus je učení o světě, vesmíru, přírodě, člověku, jejich vzniku, průběhu, zániku a o jejich vzájemném působení. Tao je bytí i nebytí, Tao je Jednota, ze které vše pochází. Dalo by se to nazvat Absolutnem. Jelikož vše pochází z Jednoho, vše se navzájem ovlivňuje, klid a pohyb, nebe a země, příroda a člověk, vnitřní a vnější, muž a žena, kdo jsem a kde žiju, mělo by to mít tu náležitou míru naší pozornosti.

Z tohoto pohledu je vše energie. Souladu a harmonie dosáhne člověk vyvážením všech na sebe vzájemně působících energií, které se zde nazývají jing a jang. A jak jsem již naznačil, vše se v Tao prolíná a to kde člověk žije (míním tím nejen místo, ale i vše, co jej obklopuje - vnější design), nelze oddělit od toho, jak člověk žije (a zde tím myslím způsob života - vnitřní design). Slovo design vychází z latinského de-signere (označit, vyznačit) a až časem se mu dostalo významu ve smyslu tvarování, většinou výrobků běžné životní potřeby. Když začneme na design nahlížet očima Taa, zjistíme, že tvarovat můžeme nejen své okolí (dům, byt, zahradu, interiér, věci osobní potřeby) ale i sebe sama, svůj vnitřní svět, své nazírání na smysl a způsob života. Z toho náhledu tedy vychází Taodesign. Je tu pro vás, aby vám pomohl vytvořit harmonický a zdravý prostor k bydlení a též aby vám poskytl – pokud budete chtít – jiný pohled na provázanosti v lidském životě, které nás ovlivňují a formují daleko více, než si většina z nás dokáže - a možná i chce – představit.

Rozsah naší spolupráce závisí z velké míry na vás. Budete-li potřebovat rekonstruovat byt či dům a to kvalitně, v čase a v jistotě, můžeme pracovat na této rovině.

Budete-li chtít tento či nově koupený prostor zařídit a zapojit do návrhů i principy Feng-shui, rád půjdu tuto cestu s vámi.

Rádi byste se mnou konzultovali svůj již zařízený byt z praktického pohledu či skrze Feng-shui a uvedli některé z těchto principů do svého života? Budu rád u toho.

Pro tuto rovinu je zde sekce ARCHITEKTURA

 

Zaujal-li vás můj náhled, jste vítáni.
S úctou
Zdeněk Matouš Vainar