Bělehradská – rekonstrukce

Dům v Bělehradské ulici pochází ze třicátých let minulého století a při rekonstrukci to na něm bylo znát. Nové tam v konečném výsledku bylo mimo stěn a dveří vše ostatní. Vzhledem k požadavku klienta na velkou a prostornou vanu a parní box musel být proveden také větší zásah do podlahy, a to jejím vyztužením kvůli nadměrnému zatížení. Pro polohu v centru Prahy musela být ponechána všechna okna v původním vzhledu a začleněna do moderního interiéru tak, aby příliš nevystupovala a vše bylo vnímáno jako celek. Příklon zadavatele k modernímu stylu bydlení a zároveň snaha o zachování genia loci místa vyústily ve zdlouhavou cestu, na jejímž konci byly realizovány jen koupelny a kuchyň. Zbylé prostory řešil majitel – cizinec – již ve spolupráci s jinými subjekty, jejichž pohled více vyhovoval jeho požadavku na společenskou reprezentaci, která se čím dál více dostávala do popředí jejich náhledu na konečný výsledek interiéru. S ohledem na pozdější kladné ohlasy ze strany majitele bytu na tuto částečnou realizaci se dá říci, že myšlenka byla správná.