Vnější design

Již v samotné části názvu firmy je slovo Tao (v překladu cesta), které je určujícím ukazovatelem mého přístupu k práci interiérového architekta a vnímání problematiky designu interiéru. Jeden slavný čínský Mistr říkal: „Tao je nepostihnutelné, neuchopitelné, nelze o něm nic říci.“ O designu interiéru toho můžeme říci víc, ale vždy to budou jen hrubé obrysy, tím podstatným je místo, kde interiér vzniká, jemu vymezený prostor, čas a člověk, pro kterého je tvořen. Neexistuje „správný“ ani „špatný“ design, existuje jen naslouchání anebo poslouchání. V prvním případě architekt naslouchá klientovi - jeho slova, emoce, pocity, celý ten soubor vnitřních ozvěn je mu značením cesty. Myslím, že to je základ. Pak lze ze spolupráce klienta a architekta vytěžit smysluplný a harmonický prostor k žití. Přeneseně by se dalo říci, že klient nasvěcuje neviditelné kontury tvorby a architekt jim díky svému individuálnímu vidění dává formu. Ve druhém případě klient ve větší míře poslouchá názory architekta a ke konečnému výsledku se jimi nechává vést. Osobně je mi model naslouchání a spolupráce bližší, tím spíše, že naslouchám nejen klientovi, ale i prostoru a času, kde dílo vzniká. Nehodnotím, který přístup je správný, pouze nastiňuji své vlastní chápání. Co člověk, to názor; co člověk, to jiný přístup.

Tedy vnější design… Jedná se o tvarování a harmonizaci prostoru k bydlení či práci pro osobu anebo osoby, které v tomto prostoru budou žít nebo pracovat, to je velmi důležité si uvědomit, protože každý z nás má jiné „vlnové délky“ a tak každému bude dělat dobře jinak pojatý koncept řešení. Nic není pouze věcí, vše je živé, země, dům, barvy, látky, dřevo, to vše spolu s člověkem vytváří soustavu energetických toků, které velmi ovlivňují výsledný dojem. Tam, kde nemáme možnost ovlivnit tvorbu prostoru, jsme odkázáni na loterii života, buď to bude dobré anebo nás z toho bude bolet hlava.

Žádoucí je tedy propojit člověka, prostor a čas v jedno, přestože každý jsme jiný, někdo introvertní, někdo přírodní, někdo technický. Nejde o to, mít designově sladěný prostor, jde o vytvoření pocitově i energeticky silového místa, kde budete moci nejen bez obav spočinout, ale i nabrat sil do dalších kroků. Jak jsem již uvedl na začátku, Tao je cesta a jestli se vaše a má cesta v tomto místě propojí, věřím, že to má svůj smysl. Říká se, že v jednoduchosti je síla. V plynutí též.

Zdeněk Matouš Vainar