Služby

Jak vypadá spolupráce klienta a bytového architekta? Proč vůbec využívat tyto služby? A je to opravdu nutné? Musíme jít právě cestou Taodesignu? Pokusím se na tyto otázky odpovědět.

Pro začátek si vezmu na pomoc příměr. Když si jde člověk koupit auto, zajímá ho nejen barva, tvar či velikost, ale i spotřeba, životnost, hlučnost, spolehlivost, bezpečnost, nákladnost provozu a výše prvotní investice, chování vozu za jízdy, komfort obslužnosti pro další členy rodiny a spousta dalších aspektů, jež jsou ryze individuální podle osobnosti zákazníka. Je to obrovský soubor informací, které běžný člověk, jenž v oboru nepracuje, nezná a znát nemůže. A protože nákup nového auta není investice nijak zanedbatelná, raději se o dalším postupu poradí. Myslím, že s interiérem je to stejné, jen ta případná investice může být o řády vyšší. Ba co víc, auto, pokud sáhnete vedle, můžete prodat, kdežto s interiérem vašeho bytu či domu to už tak lehce nejde. A některá rozhodnutí jsou fatální. Nejde o to, přesvědčit pak sebe sama, že je to příjemný prostor k žití, ale je zapotřebí ten příjemný prostor vytvořit. Naše bydlení je pro nás velmi důležité a jako takové si zasluhuje přinejmenším odbornou konzultaci, často pak řešení komplexní.

Potud odpověď na druhou a třetí otázku. A ta první? Na začátku klientovi a architektovi spolupráce je společný rozhovor, při kterém sdělujete svůj náhled na prostředí, v němž je vám dobře, a společně tak nacházíme styčné body pro tvorbu vlastního interiéru. Sděluji své zkušenosti, postupy, náhledy, prohlížíme si různé realizace či návrhy a vy si přitom utváříte názor na mou prospěšnost vašemu záměru. Dále je stanovena cena projektu, která závisí na rozloze interiéru, jeho členitosti a náročnosti zpracování. Minimální cena je 10 000 Kč, orientační 800 Kč/m2, ale vždy se vztahuje ke konkrétnímu prostoru a je výsledkem oboustranné dohody. Tento vstupní rozhovor není zpoplatněn. Pokud klient souhlasí s vypracováním projektu, vypracuje se studie, se kterou se dále pracuje až do vytvoření konkrétní a konečné verze. Součástí této studie jsou barevné vizualizace interiéru, půdorysné řešení s technickými parametry projektu a odhadová cena realizace. Součástí ceny je i konzultace o případných dodavatelích a postupu realizace prací.

Dále je možný autoeský dohled či komplexní dodávka na klíč developerskou formou, vše záleží na požadavcích a přáních klienta.

Odpověď na poslední otázku položenou v úvodu jsem si nechal až na konec. Nemusíte nic. Jen můžete. Vše běží svou cestou. Stejně jako nemůžete přestat dýchat, ani já nemohu přestat vnímat prostor v celé jeho komplexnosti, tedy jako soubor navzájem na sebe působících energií. Myslím, že každý vnímá prostor svým způsobem, někdo pocitově, někdo intuitivně, někdo organizačně. Ale cítění máme všichni, jen to vyjadřujeme jinak.

Možnosti spolupráce:

1. Odborné konzultace bez vypracování projektu – 800 Kč/hodina ( + 21%DPH)                                                      Jsou chvíle, kdy si jen nevíte rady a nebo nedůvěřujete své intuici, či potřebujete vědět, zda je tento pohled na interiér to pravé. Či jen usměrnit již dané a pomoci zmírnit dopady již stávajícího status quo, poradit ve výběru nábytku, použití materiálu, či kam se obrátit na jednotlivé prvky v interiéru.            
2. Feng-shui – konzultace – 800kč/hodina  (+21%DPH)                                                                                             Konzultace se dá použít jak při již stávajícím interiéru, k úpravě dispozice, tak i při tvorbě nového interiéru, kdy třeba máte již svého architekta a spolu jen konzultujeme detaily. Též se hodně využívá při zjištění, jestli naše společná cesta by byla přínosem. Než dojde k zadání projektu, můžeme třeba i několikrát diskutovat prostor.                                                                                                                                              3. Vypracování projektu – 450 - 850 Kč/m2 (+21%DPH)

  •  Základní interiér: 450kč/m2 (+21%DPH)  -  půdorysní 2D řešení, max. dvě varianty, konzultace možná korespondečně, okótovaný výstup, popis řešení a materiálů, doporučený postup, přiložená názorová fotodokumentace, platba 100%předem.                                                                                                          Vzorový příklad: Byt 2+1 o rozměru 55m2 - cena včetně DPH 29 947 Kč.
  •  Standartní interiér: od 700Kč/m2 (+21%DPH) -  po základní schůzce, která je zdarma, se sejdeme buď v již stávajícím prostoru a v tomto případě se provede zaměření a fotodokumentace. Při práci s ještě navrhovaným bytem či domem dodá klient stavební plány a podklady a v následné schůzce se začneme bavit o tom, jak klient žije, styl života, rodiny, dětí, v případě většího zájmu zapojíme pravidla Feng shui, není to však nezbytné. Následně započnou práce na projektu, z každého pokoje půdorys s kótami, 2D pohledy na stěny (2x) , 3D pohledy na pokoj (2x), návrh materiálového řešení, barvy, veškerý nábytek je situční, tedy nejsou zde řešeny přesné typy jednotlivých nábytků. Maximálně 3 změny v každém pokoji. Dodány jsou stavební a síťové plány jako podklady pro projektanty. Tyto plány nenahrazují potřebné projekční plány pro realizaci a případně stavební povolení. Platba 75% před zahájením prací, 25% po dokončení a předání projektu. Cena projektu může být i vyšší, než je uvedeno a to platí pro atypické prostory, půdní vestavby, zkosené prostory a další náročnější řešení. V ceně není řešena doprava ke klientovi v závislosti na počtu schůzek - 10kč/km. V rámci města Prahy lze individuálně domluvit. Též v ceněn není asistence při výběru v obchodech, zde je uplatněna buď konzultační sazba či individuální domluva.                                                                                                                                                        Vzorový příklad: Byt o rozměru 2+1 60m2 - cena včetně DPH 50 820 kč.
  • Prémiový interiér: od 850kč/m2 (+21%DPH) - zde platí již výše zmíněné, přičemž použítý nábytek je přesně typový, tedy ten, který je do interiéru po dohodě vybrán,  a z každého pokoje jsou 2 x renderové výstupy ( fotovizualizace). Dodány jsou stavební a síťové plány jako podklady pro projektanty. Tyto plány nenahrazují potřebné projekční plány pro realizaci a případně stavební povolení.Platba 75% před zahájením prací, 25% po dokončení a předání projektu. Cena projektu může být i vyšší, než je uvedeno a to platí pro atypické prostory, půdní vestavby, zkosená řešení a další náročnější řešení. V ceně není řešena doprava ke klientovi v závislosti na počtu schůzek - 10kč/km. V rámci města Prahy lze individuálně domluvit. Též v ceněn není asistence při výběru v obchodech, zde je uplatněna buď konzultační sazba či individuální domluva.                                                                                                                                      Vzorový příklad: Byt 3+1 90m2 - cena včetně DPH 92 560 kč.               
  • Nadstardartní interiér: 6-12% z nákladů (+21%DPH). - Tam, kde z důvodů náročnosti projektu či jeho velké atypičnosti, či důrazu na každý jednotlivý deatil a s tím související větší počet korekcí, výkresů, pohledů, vizualizací, schůzek, stavebních a konstrukčních podkladů atd, tam, kde jsou použity náročné a nákladné materiály a s nimi spojená doprovodná technologická řešení, je použit tento výpočet. Zde platí vše, co je uvedeno pro prémiový interiér bez jeho výjimek v počtu renderu, korekcí atd.  Dodány jsou stavební a síťové plány jako podklady pro projektanty. Tyto plány nenahrazují potřebné projekční plány pro realizaci a případně stavební povolení.Platba 50% před zahájením prací, 50% po předání projektu či dokončení výkresové dokumentace.                                                                                                        Vzorový příklad: Byt 4+1 120m2, celková investice včetně interiéru 2,2 mil - cena při 9% včetně DPH 239 580 kč.                                                                                                                                                                                                           

4. Autorský dohled – 800 Kč/hodina či dohodou. - pokud je projekt realizován jinou firmou, či mnou doporučenou firmou, může klient využít autorského dozoru, kdy při stavebních pracech a následně interiérových dohlížím na přesné vyznění návrhu v reálných konturách a mohu případně korigovat na místě případné nutné změny.                                                            

5. Dodavatelské práce:

Tyto práce zajišťuji přes své dodavatele a stavební firmy. Jsem schopen zajistit projektanta, statika, stavební dozor, zahradníka, truhláře a ostatní řemeslné práce včetně montáží či dodání na klíč. Vše se odvíjí od přání klienta a oboustranné shody, práce má být hlavně o radosti :-)

 

6. Komplexní realizace interiéru                                                                                                        Smlouva o dílo s přesnou cenovou kalkulací a termíny. Cena se skládá ze samostatné kapitoly vypracování projektu a vizualizace, kapitoly rekonstrukční práce a kapitoly dodávky vybavení interiéru., stavebních a síťových plánů jako podkladů pro projektanty.  Dle mého názoru, je to přehledné a umožňuje to klientu velkou míru přehlednosti a variability. Například již má osvědčenou stavební firmu, můžeme tedy vypracovat společně projekt, firma provede rekonstrukci pod autorským dohledem – tato část bude plně v režii klienta -  a následně dodám dohodnuté vybavení interiéru. Či naopak, provede se i rekonstrukce a dodávka vybavení bude plně v režii klienta. Všechny práce jsou prováděny zkušenými a renomovanými stavebními firmami či řemeslníky pro mne v režimu developerské činnosti  - tedy realizaci bytových a nebytových stavebních projektů. Cena je 8-15% z celkového nákladu na realizaci interiéru. 

 

7. Arhitektonická studie exteriéru                                                                                                        Případný návrh rekonstrukce domu a jeho exteriéru se odvíjí od individuálního požadavku klienta. Cena je od 500 kč/m2m (+21%DPH). V ceně není doprava ke klientovi - 10kč/km.                                                                                                                                                             

8.Inženýring                                                                                                                                                     Při  realizaci návrhu lze nabídnout vyřízení nutných posudků, vyjádření, pro stavební povolení na příslušných úřadech. Cena je 500 kč/h (+21%DPH). V ceně není doprava mimo město Praha -10 kč/km.

9. Vícepráce                                                                                                                                                   Při případných vícepracech na projektech či dodatečných výkresech či změnách je základně účtována sazba 800 Kč/h (+21%DPH) či individuální domluva.