Feng-shui

Psát o feng-shui není jednoduché, ač se to tak na první pohled nemusí jevit, jelikož v každém knihkupectví je v regále hned několik knih o této kosmologické nauce, tedy o vesmíru a člověku v něm. Na vině této nesnadnosti je zaprvé náš západní styl myšlení a Za druhé jsou to i zakořeněné názory na toto umění. Feng-shui totiž pokládám za umění, a sice za umění práce s energiemi. Číňané – zde se patří říci, že nejen Číňané, ale většina východního světa – jinak vnímají rozdíl mezi „dobrým“ a „špatným“ a také vědí, že kolik nemocí a lidí, tolik léčitelů a že co zabírá u jednoho člověka, nemusí zabírat u druhého. Pak nás už vůbec nemůže zarazit, že v jedné nauce nacházíme vedle sebe školy, jež se často vzájemně vylučují, a přesto fungují. Pro Evropana něco nepředstavitelného, pro východní kulturu běžná věc.

Feng-shui je vnímáno jako součást TČM, tedy tradiční čínské medicíny, a je jedním z jejích osmi (číslo 8 je v Číně velmi šťastné a důležité číslo) stavebních kamenů. Dalšími pilíři jsou astrologie, čchi-kung, věda o bylinách, stravování podle pěti elementů, masáže, moxování a akupunktura. Základem ve feng-shui je uspořádání vesmíru a vzniku našeho světa do osmi trigramů, tedy vzájemného působení pasivní energie jin a aktivní energie jang. Tyto trigramy jsou uspořádány do osmibokého symbolu  Pa-kua  kolem středu Qi (čchi). Každému trigramu je pak určena jedna ze světových stran a její energetický vliv na člověka. Škol, které se zabývají interpretací těchto vlivů, je mnoho a není zde prostor je více přiblížit. V zásadě jsou to dva směry, a to škola formy a škola kompasu. Škola formy se řídí pozorováním a formováním krajiny, domu, bytu a jejich prostoru ve prospěch volného šíření čchi a zabývá se pomůckami na zmírnění dopadů špatných vlivů, kterým se často nelze vyhnout. Tato škola nebere v potaz ani světové strany a jejich vlivy, ani čas, ve kterém se věci rodí – to vše je naopak alfou a omegou školy kompasu. To, kterou z těchto škol poradce zvolí, záleží hodně na jeho intuici a zkušenosti.

Jak jsem již napsal, jedná se o práci s energií a to zvanou Qi (čchi). Číňané vnímají Zemi jako živou bytost, ze které nejen energie vyvěrá, ale která energii i sama tvoří, tu obrovskou vyživující sílu. V jejich pojetí jsou nebe, Země a člověk propojeni, a nebem a Zemí je člověk tudíž ovlivňován. Je tedy nesmírně důležité pro naše bytí zajímat se o to KDE chceme postavit či koupit dům nebo byt, jestli v uzavřeném údolí, ve kterém čchi stagnuje a neproudí, a kde budou převažovat tyto typy energií, anebo na kopci, kudy čchi proletí jako stádo splašených koní a zbude po ní jen přeoraná zahrádka. Stejně jako Země je živá bytost a jako taková vytváří své čchi, i člověk disponuje vlastní originální energií. Proto je nutné znát také svou vlastní energii a její způsob prolínání s energií Země v místě, kde chceme bydlet a žít. A v neposlední řadě je zapotřebí promyslet samotný interiér, rozmístění pokojů podle jejich účelu, použité materiály, barvy, nábytek. To celé pak umožňuje větší či menší průtok čchi a určuje i míru budoucí harmonie.

Na základě výše uvedeného možná feng-shui působí jako velmi těžko uchopitelný, složitý systém, alespoň pro běžného člověka. Ačkoli není zdaleka jednoduché toto umění cele obsáhnout, řekl bych, že jistou míru prostorového cítění a intuice máme vrozenou všichni, jen nás náš západní systém nás příliš utvrdil v pocitu nadřazenosti vůči přírodním zákonům, neboť povýšil člověka na „hlavu veškerenstva“ a mysl, rozum, logiku a ego vyzdvihl na pomyslný piedestal, čímž zatlačil naši schopnost mimosmyslového vnímání do nevědomých rovin. Ale třebaže je nevědomá, je živá, je tady a věřte, že právě ona jako první vyhlašuje signály nerovnováhy v těle i v duši. Nemusíme stát askety, mystiky a jogíny, abychom s touto schopností navázali kontakt - stačí, když k ní obrátíme svoji pozornost. Budeme-li pozorovat reakce svého těla či pocitů, emocí, nálad, budeme-li naslouchat těm ozvěnám své duše, ocitneme se na dobré cestě nejen k vytvoření harmonického domova.

Zdeněk Matouš Vainar